Tiền Giang

Bờ kênh rạch vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang liên tục bị sạt lở
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, tại các huyện, thị phía Tây xảy ra 4 điểm sạt lở mới với tổng chiều dài gần 500 m, ước tính kinh phí đầu tư xử lý khắc phục khoảng 7,6 tỷ đồng.