Tiền Giang

Tiền Giang đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt mùa khô 2023
Nhằm ứng phó với thiên tai, bào vệ sản xuất trong mùa khô 2023, Tiền Giang đang khẩn trương thi công 6 cống đập ngăn mặn, trữ ngọt tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 gồm: Cái Sơn, Mù U, Hai Tân, Cây Cồng, Phú Phong và Rạch Gầm với tổng kinh phí đầu tư khoảng 864 tỷ đồng.