Tiền Giang

Tiền Giang: Kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý rác 640 tỷ đồng
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang vừa công bố danh mục gọi đầu tư vào Dự án Nhà máy Xử lý rác Tân Lập 1 với tổng vốn đầu tư 640 tỷ đồng.