sông hậu

An Giang công bố kết thúc tình huống khẩn cấp 22 đoạn sạt lở
Đến nay, An Giang đã thực hiện xong dự án gia cố, khắc phục sạt lở; các công trình được gia cố đã đưa vào sử dụng ổn định và không phát sinh sạt lở.