nước thô

Hải Phòng: Chủ động kiểm soát, bảo đảm chất lượng nguồn nước
Để bảo đảm cấp nước an toàn, bên cạnh thông tin từ hệ thống quan trắc tự động, các đơn vị cấp nước ở Hải Phòng còn chủ động kiểm tra, theo dõi chất lượng nguồn nước thô, có giải pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra nguy cơ ô nhiễm.