nước tưới

Hạn hán kéo dài, nguồn nước ngầm ở Gia Lai suy giảm mạnh
Tại Gia Lai, tuy đã có vài trận mưa đầu mùa nhưng nước trong ao hồ vẫn cạn, nguồn nước ngầm suy giảm nhanh. Chính quyền đã vận động bà con nạo vét ao hồ, chia sẻ và sử dụng nước tưới tiết kiệm.