nước tưới

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều biện pháp trữ nước tưới trong mùa nắng nóng
Để bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng, nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã áp dụng nhiều giải pháp tích trữ nước tưới, đặc biệt trong mùa nắng nóng.