Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Moitruong.net.vn

– Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp.

Các ông: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long tiếp tục được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 .

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long.

Kế Hùng