Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII

Moitruong.net.vn

– Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên làm việc chiều 26.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII trong số Ủy viên Ban chấp hành khóa XVII trúng cử tại Đại hội.

Kết quả, 350 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đảng viên Hải Dương đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVII gồm 52 người. Số lượng, cơ cấu nhân sự bảo đảm so với phương án nhân sự trước đó trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVII để bàn giao cho Ban Chấp hành khoá XVII làm cơ sở bầu Bí thư Tỉnh uỷ trong phiên họp thứ nhất.

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương khoá XVII.

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC

Kết quả, ông Phạm Xuân Thăng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Triệu Thế Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI; và ông Lê Văn Hiệu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hải Dương đề ra 19 chỉ tiêu. Để đạt được những mục tiêu trên, Hải Dương đề ra 3 khâu đột phá: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo.

Tỉnh huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tỉnh Hải Dương cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khả thi, sát thực tiễn để thực hiện.

Ông Phạm Xuân Thăng – Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Đồng chí Phạm Xuân Thăng sinh ngày 1/6/1966.

Quê quán: Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ; Cử nhân chính trị.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 6/8/1994.

Quá trình công tác: Từ tháng 10.1988 đến tháng 2/1995, ông Phạm Xuân Thăng là giáo viên Trường THPT Cẩu Xe, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng.

Từ tháng 2/1995 đến tháng 12/1996: Phó Bí thư Huyện Đoàn Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng.

Tháng 3/1996 đến tháng 12/ 1996: Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện Đoàn Tứ Kỳ, Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hải Hưng; Đại biểu HĐND huyện Tứ Kỳ.

Tháng 12/1996 đến tháng 1/1997: Trưởng Ban tổ chức Tỉnh Đoàn Hải Hưng.

Tháng 1/1997 đến tháng 8/1997: Trưởng Ban tổ chức Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Tháng 9/1999 đến tháng 7/2000: Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Từ tháng 7/2000 đến 11/2001: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Từ tháng 11/2001 đến 1/2007: Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

Từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2009: Bí thư huyện ủy Bình Giang; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Tháng 8/2009 đến tháng 8/2011: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Tháng 9/2011 đến 11/2015: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV.

Từ tháng 11/2015 đến 10/2019: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tháng 11/2019 đến tháng 2/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

Từ tháng 3/2020 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 26/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

An Nhiên