Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai

Moitruong.net.vn

– Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Ảnh: VGP

Theo Quyết định của Thủ tướng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác phòng, chống thiên tai, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai.

Giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phó trưởng Ban thường trực là ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Các Phó trưởng Ban khác gồm ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai và 26 ủy viên.

Khi có sự thay đổi tổ chức bộ máy hoặc thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc điều chỉnh thành viên trên cơ sở đề xuất của Bộ NN&PTNT và văn bản cử đại diện tham gia Ban chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo; sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Bộ NN&PTNT chủ động sắp xếp, bố trí nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của Văn phòng thường trực. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai kiêm Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo. Văn phòng thường trực có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Văn phòng thường trực sử dụng bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và được huy động, bổ sung lực lượng, phương tiện từ cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Lâm Hoàng