phòng chống dịch

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp
Sáng ngày 5/12, Bộ Y tế thông tin dịch bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường hô hấp và khuyến cáo người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh.