phòng dịch COVID-19

[Góc nhìn tuần qua] Việt Nam cần cẩn trọng trước làn sóng dịch mới tại Châu Á
Hiện nay, không chỉ một nước mà hàng loạt các nước trong khu vực Châu Á đã cùng ghi nhận sự bùng phát dịch trở lại. Vậy thì đây chắc hẳn không phải là điều ngẫu nhiên. Có lẽ có nguyên nhân liên quan đến sức đề kháng của người dân khu vực đã giảm đi sau một thời gian tiêm Vaccine.