Phù Cát (Bình Định)

Phù Cát (Bình Định): Chạm đích huyện nông thôn mới
Moitruong.net.vn – Qua 10 năm, huyện Phù Cát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến tích cực. Đến nay có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới.