Quảng Bình thuê công ty nước ngoài tư vấn quy hoạch kinh tế xã hội

(Moitruong.net.vn) – Quảng Bình vừa ký hợp đồng với Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam về thực hiện “Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch phát triển của địa phương. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể do tỉnh Quảng Bình lập trước đây, nhà thầu tư vấn là Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam sẽ điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển trong và ngoài nước và sát với thực tế.

hop dong kinh te

Quảng Bình kí hợp đồng xây dựng quy hoạch chung với Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam

Kinh phí thực hiện dự án gần 36 tỷ đồng được trích từ ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Với gói thầu tư vấn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình được UBND tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện lập quy hoạch là 70 ngày.

Ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, “Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050″ là tài liệu rất quan trọng để tỉnh Quảng Bình phát triển, có được quy hoạch tốt, sẽ tạo sức hút mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam sớm lên kế hoạch chi tiết và bố trí nguồn nhân lực theo cam kết để triển khai thực hiện việc lập quy hoạch theo đúng tiến độ đề ra. Đảm bảo bản Quy hoạch kinh tế xã hội của Quảng Bình đạt chất lượng tốt.

Ông Marco Breu, Tổng giám đốc Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài thường rất quan tâm đến tiềm năng của địa phương. Do vậy công ty này sẽ hướng đến việc xây dựng bản quy hoạch tiềm năng của tỉnh Quảng Bình để tỉnh này thực sự có sức hút về đầu tư.

Công ty TNHH McKinsey& Company Việt Nam là đơn vị thuộc Tập đoàn McKinsey& Company, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Tập đoàn này đã tư vấn cho nhiều cơ quan nhà nước tại hơn 100 quốc gia trên thế giới và khoảng 100 doanh nghiệp lớn hoạt động trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, tập đoàn McKinsey& Company cũng đã tư vấn lập quy hoạch cho một số địa phương như Quảng Ninh, Hà Giang và được đánh giá cao.

Hoài Thu (t/h)