quản lý chất thải

Cần có phản ánh của dư luận trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Tại Phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức diễn ra sáng nay, ngày 19/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các Bộ ngành, địa phương cần có thêm báo cáo về phản ánh, ý kiến của cử tri, dư luận xã hội trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt.