Quảng Bình thực hiện tốt công tác “Nói không với rác thải nhựa”

Minh Tâm|17/04/2021 07:00

Moitruong.net.vn – Hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, thời gian vừa qua, các đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước, trường học…. đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, phong trào chống rác thải nhựa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa một lần và các loại túi nilon khó phân huỷ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

VIDEO: Quảng Bình thực hiện tốt công tác “nói không với rác thải nhựa”

Chung tay hành động giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai hưởng ứng phong trào nói không với thải nhựa. Mới nhất là UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung cụ thể như sau: “Giao cho Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn. Đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra quản lý chất thải rắn ở cấp huyện, cấp xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc đóng cửa các bãi rác đã phê duyệt Đề án đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh cải tạo, nâng cấp một số bãi rác nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; chú trọng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng. Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện theo quy định”.

Ra quân hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và hưởng ứng “Ngày quốc tế đa dạng sinh học” năm 2020

Trên cơ sở thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh và hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các cơ sở sản xuất, các siêu thị, cửa hàng thương mại, bệnh viện, trường học…. đã thực hiện chủ trương không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần, không sử dụng túi nilon hay những vật dụng nhựa sử dụng một lần khó phân hủy trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thay vào đó, sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc phích, bình đựng nước dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách, từng bước giảm thiểu và tiến tới chấm dứt sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Ra mắt “Câu lạc bộ – Đồng Hới Xanh”

Phong trào nói không với rác thải nhựa cũng đã được các cơ quan, đơn vị và đoàn thể nhân rộng, tổ chức thực hiện tốt từ cấp cơ sở. Qua đó, đã góp phần chuyển biến từ nhận thức tới hành động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trong cộng đồng.

Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh, các thầy cô đã tuyên tuyền cho các em học sinh, các bậc phụ huynh không sử dụng chai nhựa sử dụng một lần, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng bao nilon

Tại trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh, các thầy cô đã tuyên tuyền cho các em học sinh, các bậc phụ huynh không sử dụng chai nhựa sử dụng một lần, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng bao nilon. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ đề chung tay bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh cũng như bậc phụ huynh.

Thầy Nguyễn Ngọc Thìn – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh cho biết : “Về công tác phòng chông rác thải nhựa trong trường học, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, nhà trường đã triển khai đến từng giáo viên, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh nói không với rác thải nhựa. Và đạt được một số hoạt động tích cực như các em học sinh đã tự gói sách vở bằng giấy gói quà thay cho túi nilon, mang bịch nước bằng chai thủy tinh, chai nhựa sử dụng nhiều lần thay cho chai nhựa sử dụng một lần. Hiện nay, Nhà trường đã và đang lên kế hoạch, thực hiện việc phân loại rác thải trong trường học nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh và phụ huynh”.

Ngành giáo dục thành phố Đồng Hới đưa ra nhiều hoạt động truyền thông với nhiều hình thức, nội dung đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của của cán bộ, giáo viên, các em học sinh và cộng đồng trong thực hiện phong trào nói không với rác thải nhựa.

Ông Hồ Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục thành phố Đồng Hới cho biết: “Thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa, ngành đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tập trung tích cực tuyên truyền cho cán bộ, gáo viên, học sinh về tác hại của rác thải nhựa đến môi trường, tích cực hạn chế rác thải nhựa, hạn chế chai nhựa sử dụng 1 lần trong các hoạt động khai giảng, lễ hội”.

Hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần

Hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa, thời gian vừa qua, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới ra mắt “Câu lạc bộ – Đồng Hới Xanh”. Câu lạc bộ đã thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động tích cực trong bảo vệ môi trường như đạp xe diễu hành quanh thành phố với chủ đề “Hãy hành động vì một hành tinh xanh”, tổ chức chương trình nhặt rác các tuyến phố chính, bãi tắm du lịch….

Với công tác tuyên truyền về rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa và phòng chống rác thải nhựa tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành nhiều văn bản để đôn đốc các sở, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa trong cơ quan, đơn vị. Lên kế hoạch về để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi nilon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhự, ống hút, hộp xốp thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn; không sử dụng băng rôn, các vật dụng dùng một lần tại công sở và các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các ngày lễ, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” với hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia hưởng ứng

Vừa qua, Sở cũng đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền về phong trào chống rác thải nhựa, giảm thiểu sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy. Cụ thể như Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với một số đơn vị tổ chức thành công lễ phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” với hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia hưởng ứng và tổ chức trưng bày sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần với rất nhiều sản phẩm thay thế làm từ thân tre, giấy như ống hút, cốc giấy, chai đựng nước thủy tinh…..

Ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết: “Để hạn chế rác thải nhựa sử dụng một lần, Sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ra nhiều văn bản, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần. Hiện nay, đạt được một số hiệu quả nhất định như các phòng họp, làm việc của sở, ngành, ủy ban các cấp đều thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh, các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại đã hạn chế dùng túi bóng, dùng các túi thân thiện với môi trường. Cái khó khăn nhất trong công tác nói không với rác thải nhựa là vẫn chưa có chế tài nào để xử lý những hành vi xã thải”.

Để làm tốt công tác nói không với rác thải nhựa, các cơ cơ quan, đơn vị, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tại các địa phương thay đổi thói quen, hành vi, sử dụng các sản phẩm có hại cho môi trường. Hướng dẫn người dân, các hộ gia đình, cá nhân thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa, bao bì, túi nilon để công nhân vệ sinh môi trường vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Minh Tâm

Bài liên quan
  • Nghệ An: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
    Moitruong.net.vn – Thực hiện Chỉ thị số 41 /CT- TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải hiện nay, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong quản lý chất thải rắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình thực hiện tốt công tác “Nói không với rác thải nhựa”