Quảng Ngãi: Hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển các sản phẩm OCOP

Ánh Hà|29/03/2022 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Đức Phổ triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, các tổ chức và hộ gia đình được hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại đối với muối và các sản phẩm từ muối. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 – 2025.

Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu muối, muối i-ốt tại địa phương; đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm với muối; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến muối, muối i-ốt.

Hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm muối theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng đồng muối, diện tích sản xuất và kế hoạch sử dụng đất làm muối, không chuyển đổi đất làm muối sang mục đích sử dụng khác; tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng đồng muối.

Củng cố, tổ chức lại các tổ chức của diêm dân (các hợp tác xã sản xuất muối) theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết với doanh nghiệp chế biến theo chuỗi giá trị để ổn định sản xuất. Thực hiện bảo tồn và phát triển đồng muối, nghề làm muối gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Ánh Hà

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển các sản phẩm OCOP