an toàn thực phẩm

Thái Nguyên: Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.