Quảng Ngãi: Tìm ra nguyên nhân cá rô phi chết bất thường ở sông Châu Me Đông

Ánh Minh|01/07/2022 15:30

Các mẫu quan trắc đều có thông số về PH, chất rắn lơ lửng, Amoni, Sắt, Nitrate, Phosphat nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, thông số oxy hòa tan (DO) thấp hơn quy chuẩn.

ca-chet.jpg
Cá chết dạt vào bờ sông.

Ngày 30/6, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin kết quả lấy mẫu quan trắc, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu vực có hiện tượng cá chết bất thường, chủ yếu là cá rô phi ở sông Châu Me Đông (đoạn qua cầu Khoán Cát, thôn Châu Me, xã Bình Châu).

Theo đó, các mẫu quan trắc đều có thông số về PH, chất rắn lơ lửng, Amoni, Sắt, Nitrate, Phosphat nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, thông số oxy hòa tan (DO) thấp hơn quy chuẩn, thông số nhu cầu oxy hóa học (COD) và thông số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) cao hơn quy chuẩn.

Từ kết quả trên, có thể nhận định nguyên nhân cá chết là do đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tự nhiên từ 37 đến 39 độ C, lượng nước trên sông giảm, nóng, gây sốc nhiệt, ảnh hưởng đến điều kiện sống của cá.

Ngoài ra, nồng độ COD, BOD5 trong nước vượt từ 1,13 – 1,57 lần, chứng tỏ có các chất ô nhiễm hữu cơ tìm thấy trong nước mặt, nguyên nhân có thể do rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt của người dân sống trong khu vực thải ra sông gây ô nhiễm nhẹ nguồn nước.

Do đó, phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Bình Châu cần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt nhằm đảm bảo nguồn nước tại khu vực.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Tìm ra nguyên nhân cá rô phi chết bất thường ở sông Châu Me Đông