Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão

Moitruong.net.vn

– Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, việc chuẩn bị để ứng phó sớm đang được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện. 

Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là đang trong mùa mưa bão, các đơn vị quản lý hồ, đập đã xây dựng nhiều phương án, giải pháp hiệu quả. Trong đó, chú trọng điều tiết nguồn nước ổn định, sửa chữa những hạng mục công trình xung yếu, cũng như kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều là đơn vị được giao quản lý, khai thác 20 hồ đập với tổng dung tích trữ nước 35,8 triệu m3. Ngoài ra, Công ty còn quản lý 6 trạm bơm tưới (18 tổ máy, công suất 18.126m3/giờ); 5 trạm bơm tiêu (45 tổ máy, công suất 159.000m3/giờ); gần 150km kênh tưới tiêu các loại. Trung bình mỗi năm, phục vụ tưới cho hơn 6.100ha diện tích gieo trồng, tiêu cho hơn 3.800ha diện tích lưu vực.

Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi

Hằng năm, Công ty đều chủ động xây dựng các phương án ứng phó phòng, chống mưa bão kịp thời. Theo đó, đơn vị đã xây dựng các tình huống giả định về an toàn hồ, đập để đưa ra tình huống ứng phó an toàn nhất, triệt tiêu nguy cơ mất an toàn. Trước mùa mưa bão năm 2021, Công ty đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi. Qua kiểm tra rà soát, đã sửa chữa, nâng cấp một số công trình bị hư hỏng, xuống cấp như: Cống lấy nước hồ Bến Châu; sửa chữa hệ thống đóng mở cống tiêu xã Việt Dân và bảo dưỡng máy móc thiết bị các trạm bơm tiêu, tiến hành chạy thử vào trước ngày 20/5/2021. Đáng chú ý, với một số công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai như: Hồ chứa nước Cổ Lễ (phường Hoàng Quế), hồ chứa nước Tân Yên (xã Hồng Thái Đông), trạm bơm tiêu Đạm Thủy 1 (xã Thủy An), Công ty đều xây dựng riêng phương án, giải pháp ứng phó với các sự cố, trường hợp xảy ra.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, đặc biệt là các Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều duy trì công tác thường trực 24/24h để vận hành an toàn hồ chứa và tiến hành rà soát, gia cố, tu bổ các tuyến điểm kè, kênh xuống cấp, hư hỏng. Cùng với đó, các công ty thuỷ lợi trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về an toàn hồ đập; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tiến hành khảo sát, đo đạc và xây dựng quy trình vận hành điều tiết một cách cụ thể.

Trên cơ sở đó, Sở lập danh mục những hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, tham mưu cho tỉnh có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình và người dân. Theo đánh giá Sở NN&PTNT đến thời điểm này, tất cả các hồ, đập trên địa bàn tỉnh đều chủ động sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai; quản lý, vận hành đảm bảo an toàn.

Minh Kiên