Quảng Ninh: Lắp đặt 78 trạm quan trắc môi trường tự động để kiểm soát ô nhiễm

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh, hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ninh đã lắp đặt tổng số 78 trạm quan trắc môi trường tự động truyền số liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát nguồn thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

>>>Cỏ bông lau gây ô nhiễm chung cư EHome 3

Trạm quan trắc môi trường tự động tại Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Theo thống kê của Sở TN&MT Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh cần phải lắp đặt đến 110 trạm quan trắc môi trường tự động tại các nguồn thải lớn. Hiện tại, toàn tỉnh đã lắp đặt tổng số 78 trạm quan trắc môi trường tự động truyền số liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát.

Đưa vào vận hành, các hệ thống quan trắc môi trường tự động đã đem lại một số hiệu quả thiết thực, chất lượng môi trường được cảnh báo kịp thời, qua đó các cấp chính quyền có những giải pháp để cảnh báo đến cộng đồng nhằm giảm thiểu những tác động ảnh hưởng do biến động của môi trường. Các hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp cũng đã kịp thời cảnh báo để các đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Ý thức của doanh nghiệp xử lý nước thải ngày càng được nâng cao, việc giám sát nước thải của các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ.

Sở TN&MT Quảng Ninh cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị có hoạt động phát sinh khí thải phải thực hiện nghiêm quy trình. Cùng với đó, yêu cầu tiếp tục lắp đặt mới và lắp đặt bổ sung đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động; lắp đặt camera giám sát đảm bảo theo dõi được việc vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động và giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật… Các đơn vị hoạt động sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sử dụng nhiên liệu từ dầu FO sang dầu DO, một số đơn vị được phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện và thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Số liệu quan trắc môi trường được truyền liên tục về Sở TN&MT.

Minh Nghĩa