Quảng Ninh: Nhân rộng mô hình nuôi tôm sú bền vững

Moitruong.net.vn

– Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo đánh giá, nhân rộng mô hình nuôi tôm sú.

Tôm sú là loài thủy sản nuôi quan trọng, đóng góp tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Để phát huy lợi thế nuôi tôm sú tại các vùng sinh thái đặc trưng, phấn đấu năm 2020, đưa sản lượng tôm sú đạt 700.000 tấn, năm 2018, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh, đảm bảo ATTP”.

Hiện hình thức nuôi tôm sú chính trên cả nước được người dân áp dụng, bao gồm: Nuôi thâm canh và bán thâm canh, nuôi quảng canh cải tiến, nuôi tôm sú kết hợp với diện tích trồng lúa. Đại diện doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đã xin ý kiến khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hình thức nuôi, kiểm soát đảm bảo quy hoạch vùng nuôi, kiểm soát con giống thả nuôi và hạn chế lạm dụng hóa chất trong chăn nuôi.

Mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh đảm bảo ATTP 

Qua hội thảo cho thấy sự thành công bước đầu của các mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh đảm bảo ATTP có khả năng nhân rộng cao, phù hợp nguồn lực đầu tư, tập quán canh tác của người nuôi tôm hiện nay. Mô hình thể hiện vai trò quan trọng của hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trong việc thực hiện những chỉ tiêu phát triển của ngành Nông nghiệp, đồng thời là căn cứ để các cơ quan chuyên môn đề xuất những chính sách phù hợp hơn với thực tế sản xuất.

Qua hội thảo cho thấy sự thành công bước đầu của các mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh đảm bảo ATTP có khả năng nhân rộng cao, phù hợp nguồn lực đầu tư, tập quán canh tác của người nuôi tôm hiện nay. Mô hình thể hiện vai trò quan trọng của hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trong việc thực hiện những chỉ tiêu phát triển của ngành Nông nghiệp, đồng thời là căn cứ để các cơ quan chuyên môn đề xuất những chính sách phù hợp hơn với thực tế sản xuất.

Định hướng phát triển diện tích nuôi tôm sú trên cả nước, giai đoạn 2021-2021 đạt trên 750.000 ha (nuôi tôm sú sinh thái, hữu cơ, quảng canh cải tiến, tôm lúa đạt 540.000ha; nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh đạt 60.000ha; nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 150.000ha). Trong đó vùng ĐBSCL chiếm 88% cả nước. Tổng sản lượng ước đạt 1.100.000 tấn.

Minh Anh (t/h)