Quảng Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 9244 /UBND-NLN2 về tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng.

Quảng Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương liên quan, chủ rừng trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và đặc điểm cụ thể của đơn vị, địa phương mình tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng mùa khô năm 2018 theo đúng các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8758/UBND-NC ngày 22/11/2016 về tăng cường các biện pháp PCCC trong mùa hanh khô năm 2017 – 2018.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, phối hợp chỉ đạo.

Theo báo Quảng Ninh