Quảng Ninh: Thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Moitruong.net.vn

– Chiều 15/5, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh.

Khu Kinh tế Vân Đồn có toàn bộ diện tích nằm trong diện tích huyện Vân Đồn, có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược, có nhiều điều kiện để xây dựng, phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của Quảng Ninh và khu vực.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thí điểm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trình các bộ, ngành thẩm định và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 6/2019.

Vân Đồn – Quảng Ninh.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, sự ủng hộ, thống nhất cao của tập thể Chính phủ đối với sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn, đề xuất của tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở đó, tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh) đã được Trung ương xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc – Trung – Nam của đất nước.

Trong đó, Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế Việt – Trung, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN – Trung Quốc.

Mai An (t/h)