Quảng Trị: Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển 360,5ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị.

KCN đa ngành Triệu Phú do Công ty cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện tại xã Triệu Trạch, xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tại Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị có quy mô 528,97 ha với tổng mức vốn đầu tư 4.533,61 tỷ đồng.

Bộ NN&PTNN, UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đánh giá, rà soát hồ sơ dự án và kiến nghị với Thủ tướng về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

Quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm việc xử lý sự chồng lấn khu vực thực hiện Dự án với Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (Dự án FMCR) theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Lê Hoa