Quảng Trị: Thu hồi 692.460 m2 đất của BQL rừng phòng hộ

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức thu hồi đất tại thực địa để giao UBND huyện Hướng Hóa quản lý.

rừng

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành sẽ thu hồi 692.460 m2 đất của BQL rừng phòng hộ

Theo nội dung quyết định số 347/QĐ – UBND do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành sẽ thu hồi 692.460 m2 đất rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 690B, gồm các thửa: 3, 4, 19, 54, 221, 215, 216, 217, 218, 219, 220 – tờ bản đồ địa chính số 01 (bản đồ tỷ lệ 1/10.000), của xã Tân Hợp (huyện Hướng Hóa) do BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đang quản lý để giao cho UBND huyện Hướng Hóa quản lý, xem xét giao đất cho nhân dân vùng ảnh hưởng dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện theo quy định.

Vị trí, ranh giới được thu hồi đất được xác định theo các tờ bản đồ thửa đất (tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 14/2/2017.

BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông bàn giao các thửa đất đã thu hồi theo đúng nội dung của Quyết định này cho Nhà nước; Nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 896827 cho Sở TN&MT để thực hiện chỉnh lý hoặc lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định.

UBND huyện Hướng Hóa được quyền quản lý, xem xét giao đất cho nhân dân vùng ảnh hưởng dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện theo quy định. Người được giao đất tiếp tục sử dụng vào mục đích rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng và hưởng lợi theo quy định của pháp luật.