Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới

Moitruong.net.vn

– Sáng 7/4, Quốc hội hoàn tất quy trình bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội và 3 chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội.

Nghị quyết công nhận kết quả bầu 3 chủ nhiệm ủy ban được thông qua với 463/463 đại biểu tán thành (chiếm 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội cũng được 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Theo đó, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội, thay vị trí ông Nguyễn Hạnh Phúc đã được miễn nhiệm,.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương đắc cử chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội.

Từ trái qua phải: Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. 

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương, là Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh. Ông Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Dân vận, Bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7/2019 đến nay, ông là Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định, là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi làm Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội, ông Hà từng là chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, sau đó là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ này. Từ 7/2011 – 11/2013, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, từ tháng 11/2013 – nay làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1969, quê tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học.

Ông Vinh có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội (8 năm), trước khi trở thành Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX vào năm 2008.

Ông Vinh công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đến tháng 4/2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 12/2019, ông trở thành Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội, là Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội từ tháng 11/2017 đến nay.

Minh Hoa