Quốc hội sẽ giám sát tối cao vấn đề bảo vệ môi trường trong năm 2025

Thanh Thanh|08/06/2024 19:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những nội dung được Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2025.

Chiều 8/6, với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 trước khi các ĐBQH biểu quyết thông qua, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sáng ngày 30/5/2024, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về nội dung này.

hop-quoc-hoi-moi-truong.png
Lãnh đạo Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội trường và ý kiến của các vị ĐBQH tại Phiếu xin ý kiến gửi qua App Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp để báo cáo Quốc hội về kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát và tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH.

Cụ thể, về kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát (tính đến 8 giờ 30 ngày 31-5-2024), có 237 trên tổng số 386 phiếu từ các ĐBQH (chiếm tỷ lệ 61,4%) chọn giám sát tối cao về Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Có 149 trên tổng số 386 phiếu (chiếm tỷ lệ 38,6%) chọn giám sát tối cao Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Căn cứ kết quả trên, Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao năm 2025 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội sẽ giám sát tối cao vấn đề bảo vệ môi trường trong năm 2025