Quốc hội yêu cầu thiết kế môn lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn

Bảo An|29/06/2022 10:30

Quốc hội yêu cầu thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống.

ls.jpg
Môn Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết thứ 3 Quốc hội khóa XV. Trong đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai chương trình.

Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học lịch sử; nghiên cứu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh.

Bên cạnh đó, Quốc hội còn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá. Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri một số quận huyện của Hà Nội ngày 20/6 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo bộ nghiên cứu, xem xét, tiếp thu ý kiến của cử tri đối với môn lịch sử và trong nghị quyết của Quốc hội cũng đề cập đến vấn đề trên.

Ông Sơn nói Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện các chỉ đạo cũng như tiếp thu các ý kiến của người dân, lên kế hoạch, bắt đầu áp dụng từ năm học 2022-2023. Theo tinh thần sẽ bố trí phần giáo dục lịch sử, bao gồm phần bắt buộc và phần lựa chọn.

Lựa chọn tức là có thiết kế trong chương trình, các nhà trường căn cứ vào điều kiện, tình hình và nhu cầu để bố trí cho học sinh học. Việc bố trí này trong khung thời gian cho phép của năm học, đảm bảo tính khả thi. Trên cơ sở này, ngay năm tới cũng chưa cần phải điều chỉnh trong sách giáo khoa.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo cũng nêu rõ trong ít ngày nữa bộ sẽ có hướng dẫn để các nhà trường có thể thực hiện thuận tiện.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đưa ra gợi ý, có thể nghiên cứu môn lịch sử theo hướng vừa có phần bắt buộc, vừa có phần tự chọn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, truyền thống văn hóa lịch sử cũng là một nguồn lực, đầu tư cho giáo dục văn hóa, lịch sử là đầu tư cho sự phát triển. Với các chính sách tác động tới toàn dân, tới lợi ích chính đáng của người dân thì phải rất thận trọng, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội cho rằng lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội.

Xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh THPT (từ 15 đến 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người.

Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam.

Môn lịch sử có vị trí đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, học sinh cần được trang bị khối lượng kiến thức này, vì vậy cần tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp nhân dân theo hướng quy định môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp THPT trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 với khối lượng kiến thức phù hợp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội yêu cầu thiết kế môn lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn