quy định pháp luật

Lai Châu: Huyện Tân Uyên giám sát chặt tài nguyên rừng đảm bảo quy định pháp luật
Cùng với đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) giám sát chặt chẽ việc khai thác rừng trồng sản xuất.