Lai Châu: Huyện Tân Uyên giám sát chặt tài nguyên rừng đảm bảo quy định pháp luật

Minh Trang|17/12/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cùng với đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) giám sát chặt chẽ việc khai thác rừng trồng sản xuất.

tai-nguyen-rung.png
Cán bộ kiểm lâm cùng người dân ở Tân Uyên phát dọn thực bì. Ảnh: T.T

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ, huyện Tân Uyên (Lai Châu) luôn xác định không khai thác rừng tự nhiên. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát quản lý chặt chẽ các công trình, dự án không để ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Về khai thác gỗ rừng trồng sản xuất, UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, quản lý và giám sát chặt chẽ việc khai thác rừng trồng sản xuất của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng năm 2023 là 487,381 m3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Huyện Tân Uyên giám sát chặt tài nguyên rừng đảm bảo quy định pháp luật