Rạch Giá

An Giang: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên
Ngày 27/6, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 928/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.