Sắp diễn ra Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V

Khánh Linh|15/06/2022 08:30

Moitruong.net.vn – Ngày 14/6, Văn phòng Chính phủ ra văn bản số 3678/VPCP-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V.

Theo đó, đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình của Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Trước đó, năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV với 05 sự kiện chính được diễn ra gồm Phiên toàn thể Hội nghị; Hội thảo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015; Triển lãm quốc tế về môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III.

Trong Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. Đây là báo cáo chính thức cấp quốc gia đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua (2011-2015), trên cơ sở đó đánh giá phân tích những thách thức về môi trường trong bối cảnh mới của thời kỳ hội nhập quốc tế. Từ đó đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước. Nội dung báo cáo được xây dựng và chắt lọc từ tổng hợp kết quả công tác quản lý nhà nước, công tác bảo vệ môi trường (2011-2015) của các Bộ, ngành ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Hội nghị môi trường toàn quốc là sự kiện lớn của ngành tài nguyên và môi trường và của cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần; nhằm tổ chức đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn mới, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp các Bộ ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp giai đoạn, chương trình để tổ chức Hội nghị theo kế hoạch.

Khánh Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp diễn ra Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V