sạt lở đê biển

Quảng Trị: Sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại
Tính đến đầu tháng 7/2024, tỉnh Quảng Trị có trên 133km sạt lở bờ sông, bờ biển chưa được khắc phục xử lý, gồm: Gần 30km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gần 73km sạt lở nguy hiểm, trên 33km sạt lở bình thường.