Singapore

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Singapore và các nhà lãnh đạo Anh, Cuba
Tiếp các nhà lãnh đạo Anh Chủ tịch nước đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện các cam kết tại COP26.