Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội

Hà Nội đề xuất thí điểm 2 tuyến đường dành riêng cho xe đạp
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất sẽ tạo làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp đồng thời sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt.