sốc nhiệt

Bình Định: Nguyên nhân cá chết ở hồ Bàu Sen là do sốc nhiệt
Từ ngày 07/8 đến nay, tại khu vực hồ Bàu Sen xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.