sông Hương

Thừa Thiên– Huế: Tăng cường bảo vệ môi trường trên sông Hương
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên– Huế yêu cầu các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên sông Hương để kịp thời phát hiện và xử phạt đối với các phương tiện tổ chức rải vàng mã, thả đèn hoa đăng bằng nhựa, hoa đăng sử dụng sáp thắp sáng chứa trong các nắp kẽm, gây ô nhiễm môi trường.