sông Vu Gia

Đà Nẵng: Thủy điện giảm xả nước, khẩn trương ứng phó xâm nhập mặn, hạ thấp mực nước sông
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã ban hành Công văn đề nghị Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) khẩn trương, sẵn sàng ứng phó với xâm nhập mặn, hạ thấp mực nước trên sông Yên, bảo đảm cấp nước an toàn do các nhà máy thủy điện vận hành phát điện với công suất thấp làm suy giảm nguồn nước xả về hạ du sông Vu Gia.