sụt lún

TP Hồ Chí Minh khẩn trương tìm cách khắc phục sụt lún
Tình trạng sụt lún ở TP Hồ Chí Minh đang ở mức báo động, gây ngập nước thường xuyên và mất an toàn cho người dân. Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp quyết liệt, Thành phố sẽ có nguy cơ “chìm” dưới mực nước biển trong tương lai gần.