sụt lún

Lai Châu: Mưa lớn, sạt lở khiến giao thông đứt đoạn trên Quốc lộ 279
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá trên Quốc lộ 279 (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) với 15 điểm tắc lớn, khoảng 60 điểm sạt nhỏ, khoảng 15 nghìn m³ đất đá sạt sụt,