báo chí truyền thông Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Báo chí truyền thông

Tag: báo chí truyền thông

Trao giải Báo chí – Truyền thông Thắp sáng

Từ hơn 300 tác phẩm, ban giám khảo đã chọn lựa được 16 sản phẩm xuất sắc. Giải đặc biệt đã được trao cho một chiến dịch truyền thông.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Chiều ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tập trung xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đaọ, quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả rõ rệt; ý thức chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước của các cơ quan báo chí có chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc, đi vào thực chất; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí, đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.