Đại hội XIII Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Đại hội XIII

Tag: Đại hội XIII

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán...

Từ thực tiễn 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ấm no, hạnh phúc thực chất cho dân mới là thành công của Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội chỉ là mở đầu, mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội

Đại hội XIII: Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 30/1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

[Infographics] Quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bắt đầu từ 28/1, quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) khóa XIII chọn ra 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

Tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng

Sáng 22/1, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc.

[Infographics] Từ 22/1, Hà Nội cấm đường và hướng đi mới trong thời gian Đại hội XIII

Người tham gia giao thông cần chú ý về việc phân luồng trên địa bàn Hà Nội và các tuyến đường về trung tâm Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội XIII

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phải có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 mới được cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.