tán thành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản được Quốc hội thông qua
Sáng 29/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 với 404/469 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,13% tổng số ĐBQH.