Tăng cường kiểm soát môi trường không khí tại các đô thị

– Nhằm đẩy mạnh quan trắc, kiểm soát môi trường không khí tại các đô thị, mới đây, Tổng cục Môi trường cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã và đang thiết lập các hệ thống quan trắc và phân tích môi trường để thu thập các thông tin môi trường nước, không khí, đất và chất thải rắn.

>>> Giải pháp hữu hiệu: Tái sử dụng nước thải để bảo vệ tài nguyên nước

>>> KCN Quang Minh gây ô nhiễm môi trường, Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội đã làm hết trách nhiệm?

Theo đó, hệ thống, tập trung vào công tác quản lý, giám sát các nguồn thải và trách nhiệm của các chủ đầu tư; xây dựng cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải giữa các doanh nghiệp. Nhất là đẩy mạnh các hoạt động quan trắc, kiểm kê khí thải, kiểm soát môi trường không khí tại các đô thị và khu công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã triển khai “Quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định trên địa bàn” đến năm 2020. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai quy hoạch này nhằm bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc không khí cố định để đánh giá sự thay đổi chất lượng không khí và các yếu tố khí tượng.

Sở sẽ xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất ba trạm quan trắc tự động liên tục, cùng với các trạm đã có và các điểm quan trắc định kỳ theo hệ thống mạng lưới quy hoạch mới, trọng tâm là những khu vực, những yếu tố quan trắc có nhu cầu cấp bách phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…

Các chuyên gia môi trường cho rằng, để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, cần có những giải pháp thiết thực và cụ thể. Trước hết là biện pháp kỹ thuật bằng cách thay thế những loại máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu, gây nhiều ô nhiễm bằng các dây chuyền công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm hơn. Đồng thời thay thế nhiên liệu đốt cháy từ than đá, dầu mazut bằng việc sử dụng điện để ngăn chặn ô nhiễm không khí bởi mồ hóng và SO2.

Đặc biệt là giảm thiểu việc xây dựng các khu công nghiệp khu chế xuất trong thành phố, chỉ giữ lại các xí nghiệp phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiểu ùn tắc và phương tiện tham gia giao thông, qua đó làm giảm mật độ khói bụi. Tạo ra các diện tích cây xanh rộng lớn trong thành phố.

Minh An (T/h)