môi trường đô thị

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm soát vệ sinh tại các điểm tập kết rác
Nhiều trạm trung chuyển, điểm tập kết rác tại TP. Hồ Chí Minh bị người dân phản ánh không đảm bảo yêu cầu về môi trường, diện tích, điều kiện thu gom... gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.