Tăng cường quản lý nguồn thải và chất thải công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Moitruong.net.vn

– Quản lý nguồn thải và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại đang là một gánh nặng cho xã hội vì khối lượng phát sinh đang ngày càng gia tăng, nhất là tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM giữ vai trò gắn kết, nối liền giao thương miền Đông – Tây Nam Bộ, tạo động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực. Song song đó, hệ sinh thái, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng, hệ thống kênh ngòi cùng khí hậu ôn hòa góp phần tạo thành một vùng đất TP.HCM có những thuận lợi cơ bản. Trải qua quá trình phát triển hơn 320 năm, TP đang cố gắng hoàn thiện để từng bước trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức về phát triển kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn là điều đáng bàn tới.

Ảnh minh họa

Với lượng chất thải phát sinh tăng nhanh, TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nguồn thải. Bản chất nguy hại thực tế cũng như dạng tồn tại của các loại hình chất thải công nghiệp cũng chưa thực sự rõ ràng, nhất là đối với các ngành nghề liên quan đến công nghiệp hóa chất mới.

Ý thức của bản thân các chủ nguồn thải chất thải nguy hại còn hạn chế, làm phát sinh nhiều vấn đề trong công tác quản lý chất thải tại doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước.TP.HCM cũng khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch; xây dựng và phát triển các dự án theo cơ chế sạch; xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện môi trường; lồng ghép bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại; triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường công nghiệp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; tăng cường công tác điều tra cơ bản phục vụ chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp; rà soát các ngành công nghiệp không được phép hoạt động trong khu dân cư để từng bước di dời, đổi mới công nghệ.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu đến năm 2025, 70%-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ban hành chính sách, quy định kiểm soát; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp… đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% các doanh nghiệp ngành công thương được tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Với những nỗ lực trên, chúng ta kỳ vọng bức tranh môi trường của TP.HCM ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

Minh Châu