chất thải công nghiệp

Lào Cai sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2024
Theo kế hoạch, Lào Cai sẽ triển khai “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024.