tăng trưởng kinh tế

Hiện tượng El Nino thể khiến thế giới mất 3.000 tỷ USD
Theo Tổ chức Khi tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino có thể gây thiệt hại lên tới 3.000 tỷ USD trên nền kinh tế toàn cầu (tính đến năm 2029).