Tây Giang (Quảng Nam)

Tây Giang (Quảng Nam): Chủ động ứng phó với thiên tai năm 2022
Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang chủ động các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở và các loại hình thiên tai khác hết sức cấp thiết trong mùa mưa bão năm 2022.