test nhanh covid-19

TP. HCM: Giá dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 chỉ 11.200 đồng
Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, giá test nhanh Covid-19 mẫu đơn chưa bao gồm sinh phẩm chỉ 11.200 đồng, đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, nếu xét nghiệm mẫu đơn có giá 212.700 đồng.