Thả gần 100 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên

Moitruong.net.vn

– Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội vừa thả 92 cá thể động vật hoang dã thuộc 17 loài về Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Ngày 20/3, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tiếp nhận và thả 92 con vật của 17 loài như chim, khỉ, bò sát, mèo rừng, cầy… về với tự nhiên tại vườn quốc gia Cúc Phương.

Các cá thể được tái thả tại một số địa điểm có sinh cảnh phù hợp với tập tính của các loài, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 92 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên.

Đây là động vật hoang dã được cứu hộ, chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, tiếp nhận từ các nguồn khác nhau. Toàn bộ các cá thể đã đủ tiêu chuẩn tái thả về tự nhiên và được kiểm dịch theo quy định.

Mỗi năm, vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận khoảng 500-700 cá thể động vật hoang dã để chăm sóc, tái thả về thiên nhiên. Con số này tăng mạnh từ 2 năm trở lại đây. Vì lẽ đó, Vườn Quốc gia Cúc Phương dự kiến sẽ cho phép khách du lịch cùng tham gia tái thả động vật hoang dã vào thiên nhiên trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, khơi dậy tình yêu đối với động vật và thiên nhiên.

Minh Hòa