bảo vệ động vật hoang dã

Thừa Thiên – Huế: Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học” đã thu hút sự tham gia của 50 em học sinh, các lớp khối 4 và 5 cùng tham gia và đặc biệt là có 2 em học sinh của lớp giáo dục đặc biệt.