Thái Nguyên công bố 10 thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật năm 2017

(Moitruong.net.vn) – Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân; trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đề ra.

Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 29, tháng 12 năm 2017 cho ý kiến vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XII

Triển khai sâu rộng và quán triệt sâu sắc các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XII, đồng thời xây dựng các Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) trên phạm vi toàn tỉnh

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo sát sao việc thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc sắp xếp bộ máy, tinh gọn hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các doanh nghiệp phát triển đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương (ảnh: Nhà máy Bokwang Vina tại KCN Điềm Thụy)

Lần đầu tiên đứng trong Top các tỉnh có số thu trên 10.000 tỷ đồng

Năm 2017, Thái Nguyên thu ngân sách trong cân đối ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2016, vượt 33,2% so với kế hoạch; đứng thứ 18 cả nước về thu nội địa, đứng thứ 16 về số thu ngân sách. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Thái Nguyên đã đứng vào Top các tỉnh có số thu trên 10.000 tỷ đồng. Kết quả này sẽ tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh thứ 18 trong cả nước tự cân đối thu chi từ năm 2018, phấn đấu đến năm 2020 sẽ tự đảm bảo được thu – chi, có một phần kết dư chuyển về ngân sách Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cả nước

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,6%, cao hơn so với năm 2016, vượt 0,6% so với kế hoạch đề ra; cao hơn 2 lần so bình quân chung cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh sang công nghiệp – dịch vụ; tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ chiếm 77,4%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,6% GRDP của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9%, đứng thứ 7 cả nước; giá trị xuất khẩu đạt 23 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2016, đứng thứ 4 và chiếm khoảng 11,3% giá trị xuất khẩu của cả nước. Thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp FDI đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.

Đây là những chỉ tiêu quan trọng, khẳng định tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, qua đó đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các địa phương thực hiện bàn giao địa giới hành chính

Thực hiện điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên (TPTN) và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình

Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và mở rộng địa giới hành chính TPTN. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 422 ngày 18/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TPTN và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, TPTN tăng từ 27 đơn vị lên 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Diện tích tự nhiên của thành phố tăng từ trên 170km2 lên trên 222km2; dân số tăng từ 317.580 lên 362.921 người. Mở rộng TPTN là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội dài hạn của tỉnh. Đây còn là cơ sở để thành phố thống nhất quản lý không gian đô thị hai bờ sông Cầu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Mở rộng TPTN ngoài việc khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị bên sông còn là đòi hỏi cấp thiết cho một lộ trình nâng tầm đô thị và vị thế của tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh khen thưởng Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình đã đạt giải Đặc biệt (Overall Award) tại cuộc thi chè đặc sản Quốc tế Bắc Mỹ năm 2017 do Hiệp hội chè Mỹ và Canada tổ chức

Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái nguyên” được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan; được chọn làm quà tặng tại Hội nghị cấp cao APEC 2017

Sản phẩm chè Thái Nguyên hiện tiếp tục gây tiếng vang trên thị trường quốc tế với 01 giải Đặc biệt trong cuộc thi chè đặc sản quốc tế; nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Tại Hội nghị cấp cao APEC 2017 có 02 sản phẩm chè Thái Nguyên được lựa chọn làm quà tặng; đó là sản phẩm Tuyết Hương trà của Hợp tác xã Chè Tuyết Hương (Đồng Hỷ) và Đinh Tâm trà của Hợp tác xã Chè La Bằng (Đại Từ).

Vượt qua các sản phẩm chè của các quốc gia sản xuất chè lớn trên thế giới, Sản phẩm chè “Đinh Vương Phẩm” xanh tự nhiên của Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình đã đạt giải Đặc biệt (Overall Award) tại cuộc thi chè đặc sản Quốc tế Bắc Mỹ năm 2017 do Hiệp hội chè Mỹ và Canada tổ chức; giải thưởng đem lại niềm vinh dự không chỉ riêng của chè Thái Nguyên mà còn của cả ngành chè Việt Nam. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Chè Thái Nguyên vinh dự đạt giải cao tại cuộc thi này. Trước đó, năm 2016 sản phẩm chè Tôm Nõn của Công ty Chè Hà Thái cũng đạt giải Bạc.

Tuyến đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, công trình hạ tầng giao thông mới hoàn thành đưa vào sử dụng

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được cải thiện; diện mạo đô thị, nông thôn tiếp tục được đổi mới

Năm qua, nhiều dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị được tiến hành như: Dự án phát triển đô thị miền núi thành phố Thái Nguyên; Dự án Phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên; triển khai đầu tư xây dựng đô thị thị xã Phổ Yên lên đô thị loại III, phát triển thành phố Sông Công lên đô thị loại II; các dự án khu dân cư, khu đô thị phát triển mạnh mẽ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra với 12 xã về đích trong năm 2017; diện mạo, hạ tầng nông thôn được cải thiện. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 68 xã đạt chuẩn NTM. Thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác dồn điền đổi thửa tiếp tục được quan tâm.

 

Công tác cải cách hành chính, cải cách bộ máy được coi trọng

Thực hiện tinh giản, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy, trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh đang tiến hành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa các cấp.

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Dáng đứng Việt Nam”

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm

Năm 2017, Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa – Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thái Nguyên là 1 trong 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp “Dáng đứng Việt Nam” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Tổ chức thành công cuộc thi “Người đẹp xứ trà” lần thứ IV năm 2017 với chủ đề “Hương Trà – Sắc Việt”. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ được tổ chức kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, rộng khắp. …

Lễ khánh thành dự án đưa điện về các xóm, bản vùng sâu, vùng xa tỉnh Thái Nguyên

An sinh xã hội tiếp tục được cải thiện, 100% xóm bản có điện lưới quốc gia

Xóa 33 phòng học tạm, 35 “xóm trắng” về điện; hỗ trợ kinh phí sửa chữa hoặc xây mới nhà ở cho các gia đình có đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên là thành viên của hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Nghĩa trang An Lạc Viên (xã Thịnh Đức, TPTN) hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động; đây là một nghĩa trang ứng dụng công nghệ hiện đại, có khuôn viên cảnh quan đẹp. Việc đưa vào sử dụng nghĩa trang An Lạc Viên có ý nghĩa rất quan trọng, đây là dự án xã hội điển hình của tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

An ninh quốc phòng được bảo đảm; các địa phương trong tỉnh hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Là năm thứ 2 Thái Nguyên tổ chức đồng loạt lễ giao nhận quân 1 đợt theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, với 1.800 tân binh lên đường nhập ngũ.

Các ngành chức năng thực hiện đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh, trật tự trên các lĩnh vực được giữ vững.

Những kết quả, thành tựu về kinh tế – xã hội năm 2017 là điều kiện quan trọng để tỉnh Thái Nguyên phấn đấu cân đối ngân sách và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng cao tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2018 và những năm tiếp theo

Theo TNP